Díjaink

Az egyesület kiemelt feladatának tekinti a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerését. Évente adományozott díjai az egyéni, valamint a múzeumi közösségek, szakmai műhelyek munkáját egyaránt értékelik.

AZ ÉV MÚZEUMA díj (alapítva: 1996)

A Pulszky Társaság által 1996-ban alapított elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang.

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA díj (alapítva: 2010)

A díj a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza.

Pulszky Ferenc-díj (alapítva: 2003)

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által adományozott szakmai elismerés muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek kiemelkedő szakmai életútjuk méltatásaként.

Pulszky Károly-díj (alapítva: 2003)

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által adományozott szakmai elismerés a 40 évet be nem töltött muzeológusoknak, restaurátoroknak vagy közművelődési szakembereknek.

Éri István-díj (alapítva: 2015)

A díj a Pulszky Társaság azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytatott-folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén.

Poroszlai Ildikó-díj (alapítva: 2006)

Az emlékérmet az a kismúzeum kaphatja meg, amely évek óta kiemelkedő muzeológiai tevékenységet végez.

Balázsy Ágnes-díj (alapítva: 2002)

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a kiemelkedő szakmai életút elismeréseként adja évente a Balázsy Ágnes-díjat, a jelentős eredményt felmutató restaurátor szakemberek számára.