Módszertan

Fehér Könyv – módszertani útmutató digitalizáláshoz

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében elkészült a Fehér Könyv, amely a közgyűjtemények digitalizálási munkájához szükséges szabványokat és módszertani segédleteket tartalmazza.
A Fehér Könyv a múzeumok, könyvtárak, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények számára egyfajta zsinórmértékként szolgálva elősegíti az egységes elvek mentén történő műtárgy-digitalizálást.

Kómár Éva – Bánki Zsolt (szerk.): Fehér Könyv. Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest 2019


Szerzői jogi tájékoztatás múzeumoknak

A Pulszky Társaság és a HUNGART közös szervezésű A múzeumok és a szerzői jogok című szakmai napjához kapcsolódóan készült tájékoztató szerzői jogokról:

Szerzői jogi tájékoztatás múzeumoknak. HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, 2017