Irattár

A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PULSZKY TÁRSASÁG ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

MÚZEUMI SZAKMAI ETIKAI KÓDEX

A közszolgálatot ellátóktól, a közalkalmazottaktól a társadalom az átlagosnál magasabb szintű erkölcsiséget vár el. Azért, hogy minden vonatkozásban eleget tudjunk tenni a társadalom által támasztott követelményeknek, valamint hivatásunk jó színvonalú teljesítésének, meg kell határoznunk az általunk betartandó etikai alapelveket, meg kell erősíteni a jogi előírásokat erkölcsi – etikai mércék felállításával is. Az etikai kódexekben összefoglalt normarendszer betartását alapvetően az érintett szakma szervezeteinek, intézményeinek szervezeti kultúrája, morálja, szakmai- és emberi lelkiismerete valósítja meg.

Hírlevelek

Az egyesület tevékenységének dokumentumai

2021. évi dokumentumok

2020. évi dokumentumok

2019. évi dokumentumok

2018. évi dokumentumok

2017. évi dokumentumok

2016. évi dokumentumok

2015. évi dokumentumok

2014. évi dokumentumok

2013. évi dokumentumok

2012. évi dokumentumok

2011. évi dokumentumok