Tagság

Ki lehet tagja a társaságnak?

A társaság tagja lehet bárki, aki munkája, szakmai tevékenysége révén kapcsolódik vagy korábban kapcsolódott a múzeumügyhöz és felvételét kéri a Társaság tagjai közé, illetve, akit a Társaság tagnak felvesz. A Társaság Alapszabálya háromféle tagsági viszonyt különböztet meg.

Rendes tag az lehet, aki felvételi kérelme mellé a múzeumügyhöz való szakmai kapcsolatáról is hitelt érdemlően nyilatkozik.
Pártoló tag az lehet, aki az egyesület céljaival egyetért, azokat támogatja, s vállalja a mindenkori rendes tagdíj 200 %-át kitevő pártolói tagdíj befizetését.
Tiszteletbeli tag az lehet, akit a társaság tagjainak javaslatai alapján a közgyűlés erre megválaszt.

Milyen kötelezettségekkel és jogokkal jár a tagság?

A Társaság rendes tagjai választói joggal rendelkeznek és a társaság tisztségviselőivé választhatók, a közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt. Közreműködnek az egyesület céljainak megvalósításában, és befizetik az éves tagdíjat. A pártoló és tiszteletbeli tagok nem választhatók, választói és szavazati joggal sem rendelkeznek. A tagok számára a Társaság saját kiadványait ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítja.

Milyen előnyökkel és kedvezményekkel jár a tagság?

A Társaság tagjai részére tagkártyát állít ki, amelyet az éves tagdíj befizetését követően évente érvényesítő bélyeggel kell ellátni. A Pulszky-kártya a tagsági jogviszony igazolásán túl többféle kedvezmény igénybevételére jogosít:

– A 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 2 § e) alapján ingyenes belépést biztosít a muzeális intézmények időszaki és állandó kiállításaira;
– 50 %-os kedvezményes belépőjegyre jogosít a budapesti Várkert Bazár kiállításain;
– Kedvezményes jegyvásárlásra jogosít a Magyar Rádió Művészeti Együttesei által szervezett koncertekre;
– A Benefit Barcode elfogadó helyein a www.bercode.com honlapon látható kedvezménnyel élhet;
– Az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásai kedvezményesen vehetők igénybe;
Szolgáltatókkal, kiadókkal és kereskedőkkel kötött eseti megállapodások alapján a Társaság további kedvezményeket biztosíthat tagjainak.

Milyen összegű a tagdíj?

A Társaság választmánya – ülés tartása nélküli határozathozatallal – úgy döntött, hogy a 2019. január 1-je óta érvényes tagdíj összegét nem módosítja. A 2022. évi tagdíjak összegéről szóló 12/2021. (XII. 31.) választmányi határozat alapján a Társaság 2022. évi tagdíjainak összege az alábbiak szerint alakul: rendes tagság: 6000 Ft, 26 éven aluli és a 65 éven felüli rendes tagok kedvezményes tagdíja: 3000 Ft, pártoló tagok tagdíja: 12 000 Ft.

Hogyan lehet valaki a Társaság tagja?

Aki a Társaság tagja szeretne lenni, az a hiánytalanul és pontosan kitöltött, aláírt felvételi kérelmét postán vagy a pulszky.tagsag@gmail.com e-mail címen (pdf) nyújthatja be. Amennyiben rendes tagként kéri felvételét, de nem muzeális intézmény dolgozója, kérjük, hogy a múzeumi területhez való kapcsolódósáról motivációs levélben nyújtson tájékoztatást. A kérelem elfogadásáról soron következő ülésén az elnökség dönt.

Az elnökség döntéséről a kérelmező emailben kap tájékoztatást. A tagsági jogviszony a kérelemnek az elnökség által történt elfogadásával jön létre. Elutasító döntés esetén a kérelmező az Alapszabály szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Az új tag köteles befizetni az adott évre esedékes tagsági díjat.

Hogyan kell befizetni a tagdíjat?

Az éves tagdíj befizetésére elsődlegesen a Társaság bankszámlájára (K & H Bank 10200830-32323599-00000000) történő banki átutalással van mód. Készpénzes befizetésre a járvány miatt jelenleg csak korlátozottan van lehetőség. Az esteleges befizetési alkalmakról a hírlevelünkből, illetve a közösségi média felületeinken tájékozódhat.

A banki átutalásról automatikusan számlát állítunk ki, amelyet elektronikusan küldünk meg a felvételi lapon adott e-mail címére. Amennyiben nem a felvételi kérelmében megadott és a tagnyilvántartásban szereplő névre és címre kéri a számlát, azt az erre szolgáló számlaigénylő kitöltésével és megküldésével külön jeleznie kell legkésőbb a befizetéssel egyidőben. A számlaigénylő adatai alapján kiállított számlát szintén elektronikusan küldjük meg.

A tagdíj beérkezését követően az érvényesítő bélyeg (új tag esetében az érvényesített tagsági kártya) átvételének körülményeiről a Társaság emailben ad tájékoztatást. 

-Az érvényesítő bélyeget személyesen át tudják venni az Evangélikus Múzeum jegypénztáránál nyitvatartási időben, amint erről Társaságunk e-mailben értesíti Önöket. 

– A Társaság az érvényesítő bélyeg postai kiküldését csak abban az esetben vállalja, ha a tag annak költségét, azaz 630 Ft-ot előzetesen – a tagdíj megfizetésével egyidőben – befizette. A bélyeget ajánlott könyvelt küldeményként adjuk Önnek postára. 

Új tagsági kártya kiállítása szolgáltatóváltás miatt várhatóan március hónapban valamivel hosszabb időt vesz igényben. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük ezügyben. 

Milyen időszakra szól az éves tagdíj?

A tagdíj naptári évre szól, vagyis ha valaki csak az adott év szeptemberében fizeti be a tagdíjat, akkor csak annak az évnek a végéig szóló érvényesítő matricát kap. Elkerülendő az ezzel járó hátrányokat – például, hogy a tagkártya nem használható kedvezményes múzeumi belépésre – érdemes a tagdíjat az év első felében befizetni.

Mikor kell befizetni az éves tagdíjat?

Új tagok azután fizethetnek tagdíjat, hogy felvételükről emailben értesítést kaptak, a régi tagok pedig az adott évre szóló tagdíjat az év során bármikor befizethetik. Emellett fontos tudni, hogy minden év november elsejétől lehetőség van a következő évi tagdíj előzetes befizetésére is. 

Mi történik, ha nem fizetem be a tagdíjat?

A tagok alapszabályban rögzített kötelessége az éves tagdíj megfizetése. Aki elmulasztja a tagdíj befizetését, az nem kap érvényesítő bélyeget, és ennek hiányában nem vehet igénybe egyes a tagsággal járó kedvezményeket, így például nem jogosult az ingyenes múzeumlátogatásra. 

Ki jogosult az életkorhoz kötött tagdíjkedvezménye?

Az Alapszabály szerint a 26 éven aluli és a 65 éven felüli tagok számára a tagdíj összege a mindenkori rendes tagdíj 50 %-a. Az ifjúsági kedvezmény addig az évig jár, amelyben a tag betölti 26. életévét, vagyis aki például 1992. május 2-án született, tehát 2018-ban töltötte be a 26. életévét, annak 2019-től már a teljes összegű tagdíjat kell megfizetnie. Az időskori kedvezményre a rendes tag 65. életévének betöltése után válik jogosulttá, vagyis, aki 2019-ben tölti be a 65. életévét, az 2020-tól már csak az 50 %-os tagdíjat kell befizesse.