AZ ÉV MÚZEUMA 2022 – FELHÍVÁS

A pályázat célja

Az Év Múzeuma 2022 cím és az azzal járó díj a megelőző évben jelentős eredményeket felmutató muzeális intézmények elismerése és tevékenységének támogatása. Az elismerésre az az intézmény számíthat, amelyik sikereit stratégiai alapú fejlesztéseknek köszönheti és a múzeumi tevékenység valamennyi területén – épülete(i) komplex fejlesztésével, a gyűjteményezéstől a gyűjteményei feldolgozásán és közreadásán, tudományos munkáján túl közönségkapcsolataival, ismeretátadási tevékenységével, a közösségekkel kialakított kapcsolatai erősítésével – kiegyensúlyozott fejlődést ért el, és egy vagy több területen a csúcsra jutott.

Az Év Múzeuma 2022 díjat az a muzeális intézmény kaphatja meg, amelyik az alábbi területek közül legalább háromban kiemelkedő változást ért el, vagy innovatív megoldásokat honosított meg a megelőző három év során zajló fejlesztései csúcsaként a díj átadását megelőző évben:

1. Megújulás

• A stratégiaalkotás és megvalósítás területén (intézményi, digitalizálási, kommunikáció és marketing, tudományos, ismeretátadási és járványkezelési stratégia hatékony alkalmazása);
• a szervezetfejlesztés területén, beleértve a kihívásokhoz igazított szervezetfejlesztést, így a humánerőforrás menedzsmentet (továbbképzések, szakemberek megtartása, munkatársi közösségépítési stratégiák, önkéntesek bevonása);
• az épületrekonstrukció területén (teljes épületrekonstrukció és/vagy bővítés, új múzeumi elhelyezés minőségi megvalósulása és kapcsolódó újjászervezett tevékenységek);
• az intézményközi együttműködések területén (kiemelkedő hazai és nemzetközi szintű együttműködések, projektek);
• minőségbiztosítás területén (minőségmenedzsment rendszer bevezetése és eredményes alkalmazása).

2. Gyűjteménymenedzsment

• A gyűjteményfejlesztés területén általánosan (a gyűjteményfejlesztési stratégia hatékonysága);
• a gyarapítás területén (új szerzeményezési formák bevezetése, jelentős, a múzeum tevékenységét és helyi szerepét meghatározó gyarapítás);
• az állományvédelem területén (a műtárgykörnyezet jelentős javítása, a megelőző állományvédelem fejlesztése, fenntartható állományvédelmi megoldások alkalmazása, raktárfelújítás- és bővítés, megújult restaurálási tevékenység);
• a gyűjteményi nyilvántartás és a gyűjteményi folyamatok területén (adatbázison alapuló és/vagy integrált múzeumi gyűjteménykezelő rendszer bevezetése/fejlesztése és eredményes használata, jelentős előrelépés a digitalizálásban);

3. Ismeretátadás és hozzáférés

• A kiállítások területén (kiállítási és ismeretátadási stratégia hatékony alkalmazása és megvalósulása a fizikai és a virtuális kiállítások tekintetében egyaránt);
• a hozzáférés területén (széleskörű hozzáférés biztosítása a gyűjteményi adatbázis online közzétételével, közösségi média platformok használatával, hazai és nemzetközi aggregátor platformokon történő megjelenéssel);
• a tudományos tevékenység területén (magas szintű tudományos tevékenység és publikációk, konferenciák, tudásmegosztás);
• a múzeumpedagógia és múzeumandragógia területén (magas szintű tevékenység, online és nyomtatott kiadványok megjelenése).

4. Szolgáltatások

• a lokális gazdaságfejlesztés és a fenntarthatóság szempontjainak alkalmazása területén;
• a látogatófogadás és vendéglátás területén (látogatóorientáció, a frontszemélyzet megjelenése, kedvezményrendszer kialakítása, család- és látogatóbarát megoldások, kávézó, étterem);
• a termékértékesítés területén (múzeum shop, webshop, online tanfolyamok és képzések, műtárgy reprodukciók, ajándéktárgyak);
• az idegenforgalom területén (kulturális turizmus, programturizmus, konferenciaturizmus, workshopok szervezése, előadások, társművészetek, filmművészet és színházi produkciók bemutatása);
• a közösségépítés területén (baráti kör, szakkörök, tudományos körök, önkéntes program, online közösségi felületek);
• a kutatás területén (színvonalas könyvtári olvasó-, illetve múzeumi kutatószolgálat, online adatbázisok, intézmények és szervezetek közötti együttműködések).

5. Társadalmi felelősségvállalás

• A közösségépítés, közösségfejlesztés területén (együttműködésen és/vagy részvételiségen alapuló projektek létrehozása, a társadalmi beágyazódás minősége és mértéke, szakmai közreműködés komplex fejlesztésekben, egyes társadalmi csoportok saját közegükben való megszólítása nem hagyományos helyszínen és eszközökkel, közvetítő szerep, háttértámogatás);
• az akadálymentesítés területén (fizikai, szellemi),
• a speciális igényű csoportokkal való foglalkozás területén (megszólítás, az igények figyelembe vétele és a kínált programok, fejlesztések, ismeretátadás, bevonás);
• A környezettudatosság és a fenntarthatóság területén (programok, intézményi működés, tudásmegosztás és szolgáltatások, ismeretátadás és gyűjteményfejlesztés, környezetvédelem témakörben izgalmas, jó gyakorlatok, pozitív szemléletű megoldások);
• munkatársak, partnerek, közreműködők felkészítésének módjai a fentiek alkalmazására.

A jelölések és jelentkezések útjánbenyújtott pályázatok alapján a bíráló bizottság értékeli az egész múzeumi szakma szempontjából kiemelkedő, előremutató teljesítményeket, innovációkat, ugyanakkor a pályázók eredményeit minden esetben önmagukhoz, társadalmi és gazdasági környezetükhöz és lehetőségeikhez képest méri.

A résztvevők köre

Az Év Múzeuma 2022 díjra a Magyarországon muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező és a statisztikai adatszolgáltatást teljesítő muzeális intézmények nyújthatnak be pályázatot.

Nem nyújthat be pályázatot olyan muzeális intézmény, amely a pályázat meghirdetésének évében vagy az azt megelőző két évben fődíjat vagy különdíjat kapott.

A díj

Az Év Múzeuma 2022  díj két kategóriában adható ki.
• A nagy múzeumok kategóriájában az országos múzeumok, az országos szakmúzeumok és a megyei hatókörű városi múzeumok versenyezhetnek.
• A kismúzeumok kategóriájában a területi múzeumok, tematikus múzeumok és közérdekű muzeális gyűjtemények, illetve kiállítóhelyek versenyezhetnek.

Mindkét kategóriában legfeljebb egy fődíj adható ki.

Jelölés és jelentkezés

Az Év Múzeuma 2022 elismerés benyújtására jelölés/ajánlás nyújtható be olyan szakemberek által, akik – szakterületük, szakáguk, régiójuk fejlődését ismerve – javaslatot tesznek arra, hogy a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület mely intézményeket hívja meg Az Év Múzeuma pályázatán való részvételre.

Jelölésre / ajánlásra jogosultak:
• a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület választmányának tagjai;
• a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület tiszteletbeli elnökei;
• a díj átadását megelőző öt évben díjazott (fődíjas vagy különdíjban részesült) muzeális intézmények vezetői;
• az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége által delegált 4-4, múzeumi területen dolgozó szakember;
• a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által felkért 10 múzeumi, kulturális és tudományos területen dolgozó szakember.

Jelölő személy a jelölése évében nem lehet a bíráló bizottság tagja.

A jelölés a jelölő személy nevének megadásával történik. Egy jelölő legfeljebb egy, muzeális intézményi működési engedéllyel rendelkező intézményre tehet javaslatot, amelyet a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület részére kell benyújtani, az azevmuzeuma@gmail.com címre. A jelölés határideje 2022. február 20.

A beérkezett jelölésekről a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett múzeumot és felkéri az intézmény vezetőjét pályázat benyújtására Az Év Múzeuma 2022 elismerésre. A pályázat benyújtásáról a muzeális intézmény vezetője az intézmény munkatársainak bevonásával, fenntartója tájékoztatásával dönt.

A jelölés ténye és a pályázat benyújtása még nem jogosít Az Év Múzeuma 2022 Jelöltje cím használatára, a logó és a cím használatáról a Bíráló Bizottság dönt.

Az Év Múzeuma 2022 elismerés elnyerésére 2022-ben jelölési / ajánlási folyamat nélkül, az intézmény saját kezdeményezésére, jelentkezés alapján is benyújtható pályázat.

A jelölt és a jelentkezett intézmények ugyanazon pályázati feltételek szerinti, azonos tartalmi és formai kritériumok szerint nyújtják be pályázatukat.

A részvétel módja

A jelölt, a jelölést elfogadó és a jelentkező intézmények által benyújtott pályázat kétfordulós.

A pályázat csatolandó elemei a következők:
Jelentkezési lap
• az elmúlt három év szakmai eredményeinek összegző bemutatása, kiemelve azokat a területeket, amelyek az intézmény erősségei a felhívás alapján (terjedelem: maximum 12 oldal (Times New Roman, 11 p),
• az elmúlt három év fejlődését tükröző statisztikai adatlap,
• a pályázat benyújtását megelőző év OSAP 1444 adatszolgáltatás teljesítésének igazolása
• muzeális intézményi működési engedély másolata,
• küldetésnyilatkozat,
• középtávú stratégiai terv,
• 5–10 (összesen 8 Mbyte terjedelmet nem meghaladó méretű, jpg vagy tiff formátumú,nem szövegbe tördelt) fotó, képaláírással, a szerző és cím megadásával,nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos elektronikus és print kiadványokban nyilvánosságra hozhatók.
• 3–5 perc hosszúságú, a muzeális intézményt bemutató videó (a szerző és cím megadásával, nyilatkozattal, hogy a felvételek az elismeréssel kapcsolatos felületeken nyilvánosságra hozhatóak).

A pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikusan kell benyújtani a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület részére az azevmuzeuma@gmail.com címre. A tárgyban kérjük feltüntetni: Az Év Múzeuma 2022.
A pályázat benyújtása a felhívás megjelenésétől folyamatos, végső határideje: 2022. március 25.

A benyújtott pályázatok alapján a bírálóbizottság dönt a második fordulóba jutó pályázókról, akiket a bírálók személyesen is felkeresnek.

A pályázatok elbírálása

A bíráló bizottság kilenc tagból állhat. Hat tagot a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége kér fel a társaság tagjai közül, további egy-egy tagot az Országos Közgyűjtemények Szövetsége, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága delegál.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület a bíráló bizottság összeállításáról a pályázat jelölési határidejének lezárulásáig gondoskodik és a tagok névsorát ezzel egyidőben nyilvánosságra hozza.

A beérkezett pályázatokat a bíráló bizottság összesíti, illetve a formai és tartalmi követelmények alapján dönt azok befogadásáról. A befogadott pályázók névsorát 2022. április 2-ig a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza és az érintett intézményeket elektronikus úton tájékoztatja.

A pályázatokat a bíráló bizottság értékeli, szükség esetén további adatokat és információkat kér be. Ezt követően rangsorolja a pályázókat, majd 2022. április 10-ig dönt a második fordulóba kerülő jelöltekről. Mindkét kategóriában legfeljebb 6–6 muzeális intézmény kerülhet a második fordulóba. A második fordulóba került jelöltek névsorát a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület legkésőbb 2022. április 12-ig a honlapján hozza nyilvánosságra. A listán szereplő muzeális intézmények 2022. április 12-től jogosultak Az Év Múzeuma 2022 díj jelöltje cím és logó használatára.

A második fordulóba került pályázó intézményeket a bíráló bizottság tagjai egyeztetett időpontban személyesen is meglátogatják és megismerik. A látogatásokról a bírálati kritériumok figyelembevételével írásbeli beszámolót készítenek.

A bíráló bizottság a pályázatok alacsony száma esetén dönthet egy fordulós bírálatról is.

A pályázatok, a helyszíni látogatások és írásbeli beszámolók alapján a bíráló bizottság 2022. május 2-ig határoz a díj odaítéléséről.

A díj átadása

A díj átadására a terveink szerint a 2022. évi Múzeumi Világnaphoz kapcsolódóan a Múzeumok Majálisán kerül sor. A díjat a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke és a bíráló bizottság elnöke adják át. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége dönthet további átadók felkéréséről.

Információ

További információ Kalló Reginától, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület irodavezetőjétől kérhető az info@pulszky.hu, illetve az azevmuzeuma@gmail.com e-mail címen.