ICOM-nyilatkozat az ukrajnai orosz invázióról

2022. február 24-én az Orosz Föderáció katonai erői megszállták Ukrajnát. A Múzeumok Nemzetközi Tanácsa (ICOM) határozottan elítéli Ukrajna területi integritásának és szuverenitásának a megsértését. Az ICOM-ot különösen aggasztja a fegyveres konfliktus miatt a múzeumi szakembereket, valamint a kulturális örökséget fenyegető veszély. Az ICOM mindkét országtól, mint a kulturális javak fegyveres konfliktus esetén történő védelméről szóló 1954-es hágai egyezmény és annak első jegyzőkönyvének részes államaitól elvárja, hogy tartsák be az örökség védelmére vonatkozó nemzetközi jogi kötelezettségeiket.

A konfliktus már önmagában is mélyen nyomasztó, és valószínűleg elfogadhatatlan emberveszteséggel jár, ezért az ICOM gyors tűzszünetre, a hadviselő felek közötti azonnali közvetítésre és összehangolt erőfeszítésekre szólít fel a múzeumi dolgozók személyes biztonsága és a kulturális örökség védelme érdekében. Most és az ehhez hasonló konfliktusok idején az ICOM-nak mélységes aggodalmát kell kifejeznie amiatt is, hogy ez a bizonytalanság hatással lesz az ICOM-tagok, a múzeumi személyzet és a kulturális örökség biztonságára Ukrajnában.

Az ICOM azt tanácsolja tagjainak, hogy saját épségük és biztonságuk biztosítását követően gondoljanak az ICOM Múzeumok Etikai Kódexében foglalt szakmai kötelezettségeikre, amelyek az örökség megőrzésére, fenntartására és népszerűsítésére, valamint múzeumaik és gyűjteményeik védelmére – beleértve a konfliktusokat is – vonatkoznak. Ezen túlmenően az ICOM felhívja az érdekelt felek figyelmét, hogy számos ingyenes és hozzáférhető online eszköz létezik, amelyek segíthetnek az ehhez hasonló válsághelyzetekben.

Néhány példa:

Az ICOM és UNESCO „Running a Museum: A Practical Handbook” című könyve Museum Security and Disaster Preparedness fejezetére

Az ICCROM Elsősegélynyújtás a Kulturális Örökséghez válság idején eszköztár

UNESCO és ICCROM Veszélyeztetett örökség: az örökséggyűjtemények sürgős evakuálása

Ezenkívül az ICOM felkéri a civil társadalom tagjait, hogy lépjenek kapcsolatba helyi múzeumokkal, hogy lehetőség szerint segítsék épületeik és gyűjteményeik megóvását. A helyi közösségek oktatásának, tanulásának és szórakozásának fontos központjaként lényeges, hogy a múzeumokat –mint a helyi közösségek fontos tájékozódási pontjait – helyi közösségeik ily ódon is támogassák.

Végül, a konfliktus közvetlen hatásán kívül a jelenlegi válság lehetőséget teremt gátlástalan egyének számára, hogy hasznot húzzanak az örökséget érő veszélyekből. Az ICOM figyelmeztet minden érdekelt felet, hogy legyen felkészült, figyeljen a régióból érkező kulturális javak csempészetének esetleges növekedésére. Az ICOM emlékezteti a régió összes nemzeti kormányát nemzetközi jogi kötelezettségeikre a mozgó kulturális örökség védelmére az 1970. évi UNESCO-egyezmény értelmében és A kulturális javak illegális behozatalának, kivitelének és tulajdonjogának átruházásának tilalma és megelőzése, valamint az ellopott vagy illegálisan kivitt kulturális tárgyakról szóló 1995-ös UNIDROIT-egyezményre, nem beszélve a többi, a humán tudományok közös kulturális örökségének védelmét szolgáló nemzetközi kulturális egyezményről.

Az ICOM szorosan együttműködik nemzetközi partnereivel és érdekelt feleivel a régióban, és figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. Az ICOM továbbra is minden tőle telhető támogatást felajánl, hogy enyhítse azokat a potenciális veszélyeket, amelyekkel Ukrajna öröksége szembesülhet az elkövetkező bizonytalan napokban és hetekben.

Magyar szöveg forrása: ICOM Magyarország