Jelölés a Pulszky Társaság 2022. évi személyi kitüntetéseire

Meghirdetésre került a 2022. évi Pulszky Ferenc, Pulszky Károly és Éri István-díjakra történő jelölés lehetősége. Az elektronikus jelölőlapok benyújtási határideje 2022. március 25. A Pulszky Ferenc és Pulszky Károly-díjakra jelölést adhat le bármely magánszemély vagy közösség. Az Éri István-díj esetében csak a Társaság tagjai tehetnek javaslatot. A díjak ünnepélyes átadására az éves közgyűlésen kerül sor.

Pulszky Ferenc-díj

A Pulszky Ferencről elnevezett díj a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által adományozott szakmai elismerés muzeológusoknak, restaurátoroknak, közművelődési és tudásátadási szakembereknek, vagy más szakágban tevékenykedő múzeumi munkatársaknak.

A díjat kiemelkedő szakmai életútjuk méltatásaként olyanok kapják, akik irányító, elméleti, tudományos vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez, megújításához, továbbfejlesztéséhez.

A múzeumi munkatársak vagy közösségek javaslatai alapján a választmány határoz a díj odaítéléséről, melynek átadására a Társaság éves közgyűlésén kerül sor.

Jelölőlap kitöltése

Pulszky Károly-díj

A Pulszky Károlyról elnevezett díj a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület által adományozott szakmai elismerés a 40. életévüket az odaítélés évében még be nem töltött muzeológusoknak, restaurátoroknak, közművelődési és tudásátadási szakembereknek, vagy más szakágban tevékenykedő múzeumi munkatársaknak.

A díjat kiemelkedő teljesítményük elismeréseként olyanok kapják, akik irányító, elméleti, tudományos vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez, megújításához, továbbfejlesztéséhez.

A múzeumi munkatársak vagy közösségek javaslatai alapján a választmány határoz a díj odaítéléséről, melynek átadására a Társaság éves közgyűlésén kerül sor.

Jelölőlap kitöltése

Éri István-díj

A díjat a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület alapította, a Társaság egyik kezdeményezője, alapítója és kiemelkedő vezetője, Éri István emlékére, születésének 85. évfordulója alkalmából.

Az elismerés az egyesület azon tagjának adományozható, aki hosszabb távon kiemelkedő és hatásában jelentős tevékenységet folytatott/folytat a társaság szakmai, érdekképviseleti és/vagy szervezési munkája terén, lényegesen hozzájárulva ezzel egyúttal a magyar múzeumügy fejlesztéséhez is.

A díjazottat a Pulszky Társaság választmánya a Társaság adott és előző évben is tagdíjat fizető, aktív tagjai által beküldött javaslatai alapján választja ki. A díj átadására a Társaság éves közgyűlésén kerül sor.

Jelölőlap kitöltése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Éri István-díjra érvényes jelölést – az alábbi adatlap kitöltésével – kizárólag a Pulszky Társaság tagjai adhatnak be!